Sarımbey Köyü, 110 ada 13 nolu parselde imar planı

Sarımbey Köyü, 110 ada 13 nolu parsel için;

Emsal: 1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Çiftliği)” olarak planlanması

Yoldan 10 metre diğer cephelerden ise 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi,

Plan notlarına “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafeleri şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 11/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:18098) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP:18099), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.03.2016 tarih 03/36 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Mart 2016
418 kez görüntülendi