Ulukavak Mahallesi, 2696 ada, 1- 2- 3 nolu parseller

Ulukavak Mahallesi, 2696 ada, 1- 2- 3 nolu parseller için;

Parseller üzerine 68.50 x 28.00 metre boyutlarında blok işaretlenerek kat adedi 5’ ten 7’ ye çıkarılması, konut olan kullanım kararı değiştirilmemesi

Plan notlarına ise; Üst katlarda Emsal:1.40 ‘ı geçemez ve konut yapılabilir. Üst katlarda Emsali aşmamak koşulu ile sundurma yapılabilir. Zemin katlar Ticaret Alanı olarak kullanılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP:11176,7), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.03.2016 tarih 03/38 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Mart 2016
180 kez görüntülendi