Çoraklık Mahallesi, 584 ada, 37 nolu parsel

Çoraklık Mahallesi, 584 ada, 37 nolu parsel için :

37 nolu parselin “Ağaçlandırılacak Alan- UOA (Uygun Olmayan Alan)”; olarak planlı kısmı Taks: 0.08, Kaks: 0.16, Yençok: 6.50 koşullarında “Konut Alanı”; olarak planlanması diğer kısımlarda değişiklik yapılmaması, Ayrıca plan notlarına ise;  İçeridere, Hacıkerim, Çoraklık Bağ Revizyon İmar Planındaki plan notlarına uyulacaktır. plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7564,3) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7565,3) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/60 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Nisan 2016
172 kez görüntülendi