Ayarık Mahallesi, 88 ada, 374, 375, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 nolu parseller

Ayarık Mahallesi, 88 ada, 374, 375, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 nolu parseller için:

Parsellerin Taks: 0.12, Kaks: 0.24, Yençok : 6.50 metre olan yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaksızın 02.02.2015 Tarih 31 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan notlarında yer alan 4. Madde kaldırılarak bir parsel üzerinde birden fazla konut birimi oluşturulmasına imkan sağlanması ve 4. Madde dışındaki diğer plan notlarının geçerliliği korunması

Ayrıca plan notlarına ise;  Parseller üzerinde apartman tarzı yapılaşmaya (Dikey kat İrtifakı/Mülkiyeti) izin verilmeyecek olup yatay (yaygın) Kat İrtifakı/Mülkiyeti kurularak bir parsel üzerinde birden fazla yapılaşmaya izin verilir ancak her bir bağımsız bölüm (Bina) arası mesafe min. 10.00 metre olacaktır.

Parsel üzerindeki bağımsız bölüm sayısı her 1000 m² için max. 1 adet olarak belirlenecektir. plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 9550,11) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/5 8 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Nisan 2016
178 kez görüntülendi