4 ADET OTOPARKIN KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet çok katlı otopark ve 3 adet açık otopark olmak üzere toplam 4 adet otopark;

S.NO

KİRALANACAK OTOPARK

Pafta No

Ada No

Alanı m²

Araç Sayısı (Adet)

1 YILLIK MUAMMEN BEDEL(KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Yunus Emre Çok Katlı Otopark

25

450

2.374,34 m²

345

65.000,00- TL

1.950,00- TL

2

Gazi Paşa Orta Okulu Arkası

2

420

700 m²

35

10.000,00- TL

300,00- TL

3

Gazi Paşa Sokak ve Yavruturna Sokak Arası

3

421

795 m²

39

12.000,00- TL

360,00- TL

4

Karakeçili Cami Doğusu

70

141

1040 m²

52

25.000,00- TL

750,00- TL

hazırlanan şartnamesi dahilinde ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak Açık Artırma Usulü ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 25.04.2016 Pazartesi günü saat: 14.00` Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

NOT 1: İlanın 1. Sıra numarasında kayıtlı Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı Teras Katta Oto yıkama yeri bulunmaktadır, ilgili yerin deşarj izinleri Belediyemiz ilgili Müdürlüğünden alınacaktır.Bahsedilen otoparkın 1. kat arka cephedeki 10 araçlık kısmı Belediye ve Belediye adına çalışan şirket araçlarına ayrılmış olup, bu yer için kiracı Belediyeden herhangi bir bedel ve karşılık talep etmeyecektir. Belediyenin kullanımı sırasında herhangi bir engel çıkartmayacaktır. Ayrıca Belediyenin Başkanlık makamına ait araçların ücretsiz yıkaması yapılacaktır.Kullanım sürelerinin belirlenmesi için otopark girişine elektronik saat sayaç cihazı bulundurulacaktır. Kullanım için giriş çıkışlara bariyer ve otomatik bilet alma makinesi konacak, para tahsili için kulübe konacaktır. Tüm bu masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.Otoparktan çarşı kata inen asansörün aylık bakım ve temizliği otoparkı kiralayan tarafından karşılanacaktır. Asansör sürekli çalışır vaziyette tutulacaktır.

NOT 2: Tüm açık otoparklar için araç yıkama ünitesi kurulması durumunda, Belediyeden yazılı onay alınması şarttır. Belediyenin onaylaması durumunda ilgili Müdürlükten deşarj izni alınacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: TÜZEL KİŞİLER A- Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi ve ayrıca irtibat için telefon ,fax ve varsa elektronik posta adresi, B- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(faks ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) D- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri. E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.

GERÇEK KİŞİLER A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(faks ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) D- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. Keyfiyet ilan olunur.

12 Nisan 2016
161 kez görüntülendi