ZEYİLNAME

ZEYİLNAME

İhale İlanının:

4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:

Aracın Üst Ekipmanı imal eden imalatçı firmaya ait TS/ISO 16949:2002 belgesi

İstekli firmaların Teklif Dosyasında İhale Komisyonuna sunulması gereken yukarıdaki belirtilen bu belge zeyilname ile kaldırılmıştır.

İsmail ÖĞÜTVERİCİ

İtfaiye Müdürü

12 Nisan 2016
165 kez görüntülendi