Ulukavak Mahallesi, 938 adanın doğu kısmı ve 937 adanın güney kısmı

Ulukavak Mahallesi, 938 adanın doğu kısmı ve 937 adanın güney kısmı için;

938 adanın doğu kısmı ve 937 adanın güney kısmının Ayrık nizam olarak planlı olmasına karşın mahallindeki yapılaşmaların Bitişik Nizam şeklinde gerçekleşmesi bu durumun yapılaşmamış olan sınırlı sayıdaki parsellerin mağduriyetine yol açtığı belirtilerek 938 adanın doğu kısmı ve 937 adanın güney kısımlarının yapı nizamlarının Ayrık Nizamdan Bitişik Nizama çevrilmesi, kat adetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 5794,7) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/76 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
169 kez görüntülendi