Gülabibey Mahallesi, 2972 ada

Gülabibey Mahallesi, 2972 ada için;

2972 adada Ayrık Nizam şeklinde yapılaşmalar olduğu, bölgedeki diğer adalar ve yakın çevrenin plan karakteri incelendiğinde genel karakterin ayrık nizam olarak planlama yapıldığı belirtilerek 2972 adanın Bitişik olan yapı nizamının Ayrık olarak yeniden planlanması ve 3 olan kat adedinde herhangi bir değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 7562,9) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/78 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
193 kez görüntülendi