Gülabibey Mahallesi, 1081 ada ve yakın çevresi

Gülabibey Mahallesi, 1081 ada ve yakın çevresi için;

“Altı Dükkan Üstü Konut”; olan kullanım kararı kaldırılarak adanın bir kısmının Sosyo- Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının ise Otopark Alanı olarak planlanması ve Sosyo- Kültürel Tesis Alanı için E=1.40, Yençok: 9.50 yapılaşma koşulları getirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5783,7) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 5782,7 )teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/78 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
173 kez görüntülendi