Yavruturna Mahallesi, 848 adanın kuzey kısmı

Yavruturna Mahallesi, 848 adanın kuzey kısmı için; 848 adanın kuzey kısmındaki imar planlarında park olarak planlı olan kısımdan park kullanım kararı kaldırılarak bir kısmının yol olarak planlanması, bir kısmının ise imar adasına dahil edilmesi; Ayrıca plan notlarına; “848 adadaki Mürsel (848 adanın kuzeyindeki) Sokak`tan cephe alan parseller için ön bahçe yapı yaklaşma mesafelerini parsellerin derinlikleri belirlemeye Belediye yetkilidir.”; şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5783,8) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 5782,8) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/79 sayılı BMK kararı ile onanmıştır. Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için

06 Mayıs 2016
146 kez görüntülendi