İbrahimçayırı Mahallesi, 3370 ada 21 ve 22 parseller

İbrahimçayırı Mahallesi, 3370 ada 21 ve 22 parseller için ;

3370 adanın güneydoğu köşesinde ~1.000 m² lik alan için “Anaokulu”; kullanım kararı getirilmesi adanın diğer kısmı için ise İlkokul Alanı olan kullanım kararında değişiklik yapılmaması kuzey, doğu ve batı cephelerinden 10`ar metre, güney cephesinden ise 30 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 11177,6) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 11176,8) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/81 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
161 kez görüntülendi