Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 217 nolu parsel

Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 217 nolu parsel için;

Blok boyutları 67.00 x 16.50 ve 44.30 x 16.50 olarak yeniden düzenlenmiş ve bloklar arasındaki 16.50 metrelik yaklaşma mesafesi kaldırılmış ve 10.00 metre olan yola yapı yaklaşma mesafeleri 8.00 metreye düşürülmüştür, parselin batısında yer alan 24.50 metrelik yoldan 5.00 metrelik yapı yaklaşma mesafesi korunmuştur. Ayrıca mevcut planda yer alan plan notlarının olduğu şekliyle korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 5006,13)teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/82 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
176 kez görüntülendi