Karakeçili Mahallesi, 1794 ada 6 ve 7 nolu parselde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 1794 ada 6 nolu parsel için;

İmar adasının güneybatı köşesi, imar ada sınırları 1794 ada 6 nolu parseli içerisine alacak 7 nolu parsel ise imar adasının dışında kalacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 5794,9) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.06.2016 tarih 06/96 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.06.2016-07.07.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Haziran 2016
183 kez görüntülendi