Karakeçili Mahallesi, 70 Pafta ve Üçtutlar Mahallesi 78- 79 paftaları kapsayan yaklaşık 5.5 hektarlık alanda plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 70 Pafta ve Üçtutlar Mahallesi 78- 79 paftaları kapsayan yaklaşık 5.5 hektarlık alana ilişkin için;

Eşref Hoca ve Gazi Caddesi arasında ulaşım bağlantısını sağlayacak olan 25 metre genişlikteki kuzey- güney akslı yol ve bu yoldan cephe alan alanlar ile katlı otopark alanlarını kapsayan kısımlara ilişkin hazırlanan; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere 06.04.2016 tarih ve 63 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım (NİP; 19993,1) ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı (UİP; 19994,1) teklifimiz , Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2016 tarih ve 2087 Sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2016 tarih ve 2087 Sayılı kararı ile uygun görüş bildirdiği 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım (NİP; 19993,1) ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı (UİP; 19994,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.06.2016 tarih 06/98 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.06.2016-07.07.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Haziran 2016
210 kez görüntülendi