TERMİNALDE İŞYERİ KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde toplam 13 adet işyeri, ilanda belirtilen sıra numarasına göre;

S.N

İşyeri No

Niteliği

Bilet Satış Banko no

Giden Yolcu Peron No

Depo No

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli +KDV

Geçici Teminatı

1.

72

Otobüs Yazıhanesi

46

7

118

84.000,00 TL

8.400,00 TL

2.

73

Otobüs Yazıhanesi

51

8

119

84.000,00 TL

8.400,00 TL

3.

74

Otobüs Yazıhanesi

52

9

120

84.000,00 TL

8.400,00 TL

4.

76

Otobüs Yazıhanesi

54

11

122

84.000,00 TL

8.400,00 TL

5.

97

İlçe Minibüs Yazıhanesi

16.000,00 TL

1.600,00TL

6.

98

İlçe Minibüs Yazıhanesi

16.000,00 TL

1.600,00 TL

7.

100

İlçe Minibüs Yazıhanesi

16.000,00 TL

1.600,00 TL

8.

24

Leblebi-Kuruyemiş Dükkanı

32.000,00 TL

3.200,00 TL

9.

40

Leblebi-Kuruyemiş Dükkanı

32.000,00 TL

3.200,00 TL

10.

28

Cep Telefonu Tamir , Bakım ve Satış Dükkanı

10.000,00 TL

1.000,00TL

11.

26

Kırtasiye Dükkan

8.000,00 TL

800,00 TL

12.

23

Kuaför Dükkanı

6.000,00 TL

600,00 TL

13.

25

PTT Dükkanı

12.000,00 TL

1.200,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden, 01.08.2016 tarihinden başlanıp, 20.02.2020 tarihine kadar Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.07.2016 Salı günü saat:14.30`de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Ziraat Bankası TR 980001000078309681325003, Vakıfbank Şubesi TR 970001500158007290543901, Halkbank Şubesi TR 650001200931200007000001 iban nolu hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. İ)İhaleye katılacak olanların İhalenin yapılacağı saatten önce, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

NOT: İlanın 1, 2, 3, 4. Sıra numaralarında kayıtlı Otobüs Yazıhaneleri için Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan B1- D1- D2- F1- F2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olmaları şarttır.

İlanın 5, 6, 7. Sıra numaralarında kayıtlı İlçe Minibüs Yazıhaneleri için Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen kendi adına ya da Taşıma Kooperatifi/ Taşıma Şirketi adına D4 yetki belgesi olması şarttır. Keyfiyetle ilan olunur

23 Haziran 2016
235 kez görüntülendi