Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 5 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 5 nolu parselin Ticaret Alanı olarak planlı kısmının batısında yer alan 25 metrelik imar yolundan 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 7,5 metreye düşürülmesi ayrıca; TAKS: 0,50` yi geçemez, şeklinde plan notu eklenmesi, şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.07.2016 tarih 07/101 sayılı BMK kararı ile onanmıştır. Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.07.2016-11.08.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için

11 Temmuz 2016
205 kez görüntülendi