Çepni Mahallesi,335 ada, 80 parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi,335 ada, 80 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin 3.00 metre olarak yeniden düzenlenmesi yaklaşık 180 m² lik ek bir “Trafo Alanı”; eklenmesi ve mevcut planda yer alan yapılaşmaya ilişkin diğer bütün hükümlerin korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli (UİP; 8329,22) uygulama imar teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/109 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
161 kez görüntülendi