Eşref Hoca caddesi -Gazi Caddesi 25 m.lik yol bağlantısı

Çöplü, Çepni, Yeniyol, Karakeçili ve Üçtutlar Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 2474, 112 adanın doğusundan 111, 125, 126 adanın batısından geçmek ve Eşref Hoca Caddesi kavşağına bağlanmak üzere 25 metre genişlikte yol belirlenmesi, 112 adanın resmi kurum alanı, 124 adanın bir kısmı ile ve 126 adaların lise alanı, 124 adanın kalan kısmının ise cami alanı olarak belirlenmesi 111 ve 125 adaların 25 metrelik yola cepheli kısımlarında Konut Altı Ticaret olacak şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP;5793,7) nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 5794,10) uygulama imar planı revizyonu,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/114 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
554 kez görüntülendi