Çepni Mahallesi, 4263, 2436, 2437, 2438 ve 2439 nolu adalar

Çepni Mahallesi, 4263, 2436, 2437, 2438 ve 2439 nolu adalar için ;

4263 nolu adanın bir kısmın Spor Tesisi Alanı bir kısmının ise Emsal:2.00, yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak planlanması ve 4263, 2436, 2437, 2438 ve 2439 nolu adaların arasında kalan yolların kaldırılarak adalara dahil edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli (NİP; 8329,23) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP;7571,27) Uygulama İmar Planı,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/112 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
184 kez görüntülendi