Ulukavak Mahallesi, 44 ada 4 nolu parsel

Ulukavak Mahallesi, 44 ada 4 nolu parsel için ;

Park olarak planlı olan kısımda yaklaşık 710 m² lik kısım Emsal: 1.00, Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması ve “Trafo Alanı” olarak planlı kısmın yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 16332,2) nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli (UİP;16330,2) uygulama imar planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/111 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
218 kez görüntülendi