Yaydiğin Mahallesi, 2821 adanın güneyi ve 2823 nolu adanın kuzey kısmında plan değişikliği

Yaydiğin Mahallesi, 2821 adanın güneyi ve 2823 nolu adanın kuzey kısmı için;

Çevreyolundan itibaren 25.00 metre genişlikte başlayıp 2821 ve 2823 nolu adaların arasında 20.00 metreye daralan ve daha sonra tekrar 25.00 metre şeklinde devam eden yolun 20.00 metre olan kısmının da (2823 ada ve 2821 ada arası) 25.00 metreye çıkarılması ve plan notlarına;

Parsellerin bu yoldan cephe alan kısımları için, inşaat hakları (emsal hesabı) yola terkten önceki alan üzerinden belirlenecektir. eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli (UİP; 8329,22) uygulama imar planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/110 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
201 kez görüntülendi