Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 56 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 56 nolu parsel için ;

Çorum Belediyesine ait olan 171 ada 56 nolu parselin güney kısmının yaklaşık 46600 m² lik kısmının “Belediye Hizmet Alanı”; olarak planlandığı ve tüm cephelerden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 13694,2) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP;13696,2) Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/116 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
183 kez görüntülendi