Kunduzhan Mahallesi, 355 ada 86, 88, 91, 96 ve 97 nolu parsellerde plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 355 ada 86, 88, 91, 96 ve 97 nolu parseller için :

yapılaşma haklarında değişiklik yapılmadan 355 ada 96 ve 97 nolu parsellerde işaretli bulunan Belediye Hizmet Alanlarının İskilip yoluna cepheli kısmı hariç diğer cephelerdeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi, 355 ada 88 ve 91 nolu parseller arasına 15 metre genişliğinde taşıt yolu planlanması ve 355 ada 88 nolu parselde bulunan sanayi alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP;8329,25) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 7571,29) Uygulama İmar Planı,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/117 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
201 kez görüntülendi