Bahçelievler Mahallesi, 3798 ada, 176 ada 14 parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 3798 ada, 176 ada 14 parsel ve yakın çevresi için :

İmar planlarında Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alan Semt Parkı olarak planlı kısma doğru yaklaşık 15 metre derinliğinde genişletilmesi, trafo olarak planlı kısmın sınırları yeniden düzenlenmesi 176 ada 14 nolu parselin bulunduğu Semt Parkı olarak planlı kısımdan kuzey- güney yönünde 15 metrelik yol planlanması ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı kısmın yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli (NİP; 5777,11) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 5006,15) uygulama imar planı değişikliği,,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/118 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
161 kez görüntülendi