Gülabibey Mahallesi, 2336, 2958 ve 288 nolu adalar ve yakın çevresi plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2336, 2958 ve 288 nolu adalar ve yakın çevresi için;

İmar planlarında kanal olarak planlı bölge ile mahallindeki kanal arasında uyumsuzluklar olduğu ve teklif planda bu uyumsuzlukların giderilmesi ayrıca İbadet Alanı (Cami) olarak planlı kısmın sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 7560,7) nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 7562,10) uygulama imar planı, teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/119 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
159 kez görüntülendi