Ayarık Mahallesi, 3819 nolu adanın güneyinde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 3819 nolu adanın güneyinde bulunan yaklaşık 2000 m² lik kısım için ; 3819 nolu adanın güney kısmında bulunan yaklaşık 2000 m² lik kısmının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; olarak planlanması ve tüm cephelerden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi Plan notlarına;

❖Söz konusu alanda cami yapılabilir, şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 14667,3) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 14668,3) Uygulama İmar Planı, teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/120 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
179 kez görüntülendi