İlice Mahallesi, 4243 ve 4244 nolu adalar arasında kalan alanda plan değişikliği

İlice Mahallesi, 4243 ve 4244 nolu adalar arasında kalan alan için;

4243 ve 4244 nolu adalar arasında kalan park ve ibadet yerleri birleştirilerek alanın tamamının ve İbadet Alanı (Cami) olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 9549,10) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 9550,12) Uygulama İmar Planı, teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/121 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
219 kez görüntülendi