Gülabibey Mahallesi, 271 ada 17 parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 271 ada 17 parsel ve yakın çevresi için :

271 ada 17 nolu parselin Özel Eğitim Alanı olarak planlı kısmı ve 17 nolu parselin doğusunda yer alan Park, Çocuk Bahçesi olan kısmın bir bölümü ile birlikte yaklaşık 10.000 m² lik alan Emsal: 1.20, Yençok: 15.50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; (Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi) olarak planlanması

Ayrıca Bağcılar 4. Cadde ve Bağcılar 73. Sokak kesişimin de yer alan kavşak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü`nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 7560,8) nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli (UİP;7562,11) uygulama imar planı,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/127 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
178 kez görüntülendi