Üçtutlar Mahallesi, 2443 ada 152 nolu parselde plan değişikliği

Üçtutlar Mahallesi, 2443 ada 152 nolu parsel ve yakın çevresi için;

2443 ada 152 nolu parselin tamamı yolda kalacak şekilde yolun genişletilerek imar adası yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,11) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 5794,11) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununu 8/b Maddesi gereğince 03.10.2016 tarih 10/149 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

04 Ekim 2016
346 kez görüntülendi