Ayarık Mahallesi, 3025 nolu ada ve yakın çevresi plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 3025 nolu ada ve yakın çevresi için;

3025 nolu adanın güney kısmında yer alan imar yolu adanın güneyinde yer alan Park olarak planlı bölgeye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 14667,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 14668,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununu 8/b Maddesi gereğince 03.10.2016 tarih 10/152 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

04 Ekim 2016
183 kez görüntülendi