Ayarık Mahallesi, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 nolu adalar ve yakın çevresi plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 nolu adalar ve yakın çevresi için; Ayarık Mahallesi, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 nolu adaların bulunduğu bölge 23.01.1974 Tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış olan imar planlarında Binevler L Tipi konut Alanı olduğu, 02.05.2006 Tarih 10 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Binevler 226. Sokak genişletilmiş ve 972 adanın kuzeyinde yer alan otopark Alanı park olarak planlanmıştır. 02.05.2006 Tarih 10 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan değişiklik Çorum İdare Mahkemesinin 2008/217 sayılı kararı ile yapılan değişikliğin yeterlik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararı ile iptal edilen ve halihazırda plansız konumda bulunan alan yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,12) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,14) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununu 8/b Maddesi gereğince 03.10.2016 tarih 10/154 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

04 Ekim 2016
171 kez görüntülendi