Gülabibey Mahallesi, 1493 ada, 13 ve 16 nolu parsellerde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1493 ada, 13 ve 16 nolu parseller için;

1493 ada 13 ve 16 nolu parsellerin yapılaşma koşulları Taks: 0.40, Kaks: 2.00, Ayrık Nizam 5 kat olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5783,10) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5782,10) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.11.2016 tarih 11/159 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.11.2016-07.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Kasım 2016
186 kez görüntülendi