Tepecik Mahallesi, 965 ada ve yakın çevresinde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 965 ada ve yakın çevresi için;

965 adada imar adasının formu ile mevcut yapılaşma arasındaki farklılıkların giderilerek ada formunun yapılaşmaya göre tekrar düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5783,11) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5782,11) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.11.2016 tarih 11/161 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.11.2016-07.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Kasım 2016
679 kez görüntülendi