Ayarık Mahallesi, 1914 ada, 4 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 1914 ada, 4 nolu parsel için;

• 1914 ada 4 nolu parselin Taks: 0.20, Emsal: 0.60, Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması,

• Yapı yaklaşma mesafesinin tüm cepheler için 7 metre olarak belirlenmesi

Plan notları;

1- Konut alanı içerisinde ticari kullanım yapılamaz.

2- Parsel içerisinde yapılacak yapılar arası mesafe en yüksek kitlenin yüksekliğinin yarısından az olamaz.

3- Konut kitlelerinin ihtiyacını karşılamak üzere sosyal aktiviteler için yapılacak yapı (ortak alan) alanı emsale dahildir.

4- Her konut alanı için 1 adet otopark alanı ve 4 konut için 1 adet misafir otoparkı, açık alanda ve yapı yaklaşma sınırları içinde kalmak koşuluyla bodrum katlarda ayrılmak zorundadır.

5- Her bir daire için 3 ağaç dikilecektir.

6- Site içinde kullanılmak üzere çocuk oyun ve park alanı olarak kişi başına 10 m² alan ayrılması zorunludur.

7- Peyzaj düzenlemesi tamamlanmadan yapı kullanma ruhsatı verilemez. Peyzaj düzenlemesi için 2 metreye kadar teraslama yapılabilir.

8- Bahçe duvarları yönetmeliğin öngördüğü standartları geçemez.

9- Vaziyet planı ve peyzaj planı belediyeye onaylattırılmak zorundadır.

10- Kadastral parsele isabet eden yol, meydan, park, otopark gibi ortak kullanım alanları ifraz ve imar uygulaması aşamasında kamu eline geçmeden parsele yapı ruhsatı verilemez. olarak belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,15), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.11.2016 tarih 11/162 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.11.2016-07.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Kasım 2016
185 kez görüntülendi