Çepni Mahallesi, 355 ada, 6 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 355 ada, 6 nolu parsel için;

Trafo alanının plandan kaldırılması talep edilmekte olup konu ile ilgili YEDAŞ` ın 31.08.2016 tarihli yazısında olumlu görüş verdiği anlaşılarak trafonun kaldırılması ilgili alanın plansız alana dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,29) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7571,33) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 7.12.2016 tarih 12/170 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.12.2016-08.01.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

08 Aralık 2016
183 kez görüntülendi