Ayarık Mahallesi, 4492 ada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parseller için

Ayarık Mahallesi, 4492 ada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parseller için;

4492 ada 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nolu parsellerin Emsal:1.00 Yençok:18.50 yapılaşma koşullarına sahip “Özel Eğitim Alanı”; olarak planlandığı, 15 metre genişliğindeki Gülkent 1. Caddeden 15 metre diğer cephelerden 10 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlendiği, 26 ve 27 nolu parsellerin ortasından kuzey-güney yönünde 7 metre genişliğinde yaya yolu işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,13) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,18) değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.02.2017 tarih 02/24 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Şubat 2017
194 kez görüntülendi