Yaydiğin Mahallesi, 111 ada, 87 nolu parselin yaklaşık 140 hektarlık bölümünde revizyon imar planı

Yaydiğin Mahallesi, 111 ada, 87 nolu parselin yaklaşık 140 hektarlık bölümü için;

Yaklaşık 140 hektarlık alanın büyük bir bölümü Küçük Sanayi Alanı olarak planmış olup ayrıca planlama alanı içerisinde Ağaçlandırılacak Alanlar, Cami, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı gibi kullanımlar bulunmaktadır.

  • Küçük Sanayi Alanı kullanım kararı getirilen adalarda Emsal: 1.00, Yençok: 6.50 metre olarak belirlenmiş olup,
  • Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, Ticaret Alanı, Sağlık Tesis Alanında Emsal: 1.00 Yençok: 6.50 metre,
  • Sosyal Tesis Alanında Emsal: 0.50, Yençok: 6.50 metre olarak planlanmıştır.

Ayrıca plan notlarında;

  • Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı bölgede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması durumunda yapılabilir şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 24892) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 24891) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.03.2017 tarih 03/36 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
206 kez görüntülendi