Yaydiğin Mahallesi, 153 ada, 211 nolu parselin yaklaşık 64 hektarlık bölümünde ilave imar planı

Yaydiğin Mahallesi, 153 ada, 211 nolu parselin yaklaşık 64 hektarlık bölümü için;

Yaklaşık 64 hektarlık alanın büyük bir bölümü Küçük Sanayi Alanı olarak planmış olup ayrıca planlama alanı içerisinde Park, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Cami kullanımları önerilmiştir. Ayrıca Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmış bölgeye Mevcut Küçük Sanayi Alanı ve Ankara yolu ile bağlantı yolları planlanmıştır. Bu bağlantı yolları üzerinde (*) ile gösterilen kısımlarda parsellerin yapılaşma koşulları (Taks, Kaks, yapı yaklaşma sınırları) yola terkten önceki alan üzerinden hesaplanacaktır şeklinde plan notu eklenmesi

Plan üzerinde parsellerin yapılaşma koşulları belirtilmiş olup Emsal değeri belirlenmemiş adalar parsel alanına tam dolu yapılaşacaktır şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 24893) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 24895), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.03.2017 tarih 03/37 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
274 kez görüntülendi