Çepni Mahallesi, 4354 ada 2 nolu parselin güney doğusunda plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4354 ada 2 nolu parselin güney doğusu için;

4354 ada 2 nolu parselin güney doğusunda bulunan dönel kavşağın kapatıldığı ve parselin güneyindeki mahallinde bulunan kavşağın plana işlenmesi şeklinde hazırlanan 11/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5101,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5102,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/41 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
217 kez görüntülendi