Gülabibey Mahallesi 892 ve 4460 nolu adalar da plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi 892 ve 4460 nolu adalar için;

892 ada 67 nolu parselin Park olarak planlı kısmının bir bölümü ve planlama sınırları içerisindeki İmalathane olarak planlı kısımlar ise Ticaret Alanı olarak planlanmıştır, ayrıca bölgedeki yolların yeniden düzenlendiği ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmadığı, yapılaşma koşullarının Emsal: 0.50, Yençok: 7.50 metre olarak korunması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,38) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7571,42) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/42 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
213 kez görüntülendi