Gülabibey Mahallesi, 4672 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4672 ada, 1 nolu parsel için;

4672 ada, 1 nolu parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)”; olan kulanım kararı değiştirilmemiş olup yapılaşma koşulları E:1.50, Yençok : 23.50 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7560,9) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7562,12) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/43 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
187 kez görüntülendi