Gülabibey Mahallesi, 1146 ada 1 parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1146 ada 1 parsel için;

1146 ada 1 parselin Müftü Evi olan kullanım kararı kaldırılmış ve Emsal:2.00 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin tüm cephelerinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5783,14) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5782,13) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/45 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
206 kez görüntülendi