Çepni, Çöplü, Kunduzhan Mahallelerinde, G33C19C3C-G33C20D4D- G33C24B2B- G33C25A1A paftaları dahilinde kalan alanda plan değişikliği

Çepni, Çöplü, Kunduzhan Mahallelerinde, G33C19C3C-G33C20D4D- G33C24B2B- G33C25A1A paftaları dahilinde kalan ve sınırları plan üzerinde belirtilen alan için;

Kunduzhan Mahallesi 4469 ada 4 parselin kuzeydoğusunda bulunan 12.00 metrelik yolun 15.00 metre olarak yeniden düzenlendiği, Çöplü Mahallesi 4475 ada 1 parsel Bitişik Nizam olarak yeniden düzenlendiği, Farabi Caddesi İle Akpınar Caddesinin birbirine bağlayan 20.00 metrelik imar yolu 30.00 metreye çıkarılmış ve yol genişlemesi yapılan yoldan cephe alan parsellere ilişkin;

• Plan üzerinde gösterilen, 30.00 metrelik yoldan cephe alan binaların zemin katları Ticaret olarak kullanılacaktır. Zemin katlarda konut kullanımına izin verilmez.

• Bodrum katta depo yapılabilir ancak depo alanı zeminde yapılacak olan ticaret alanının yarısını geçemez.

• Asmakat yapılamaz.

• Bu yoldan cephe alan ve emsal değerleri imar planı üzerinde gösterilen parsellerin yapılaşma hakları (Taks, Emsal) yola terkten önceki alan üzerinden hesaplanacaktır. Bu plan tadilatı ile zeminde ticaret kullanım kararı getirilen parsellerdeki ticari kullanımlar 30.00 metrelik yoldan cephe alacaklardır. Diğer yollardan ve binanın diğer cephelerinden giriş çıkış verilmeyecektir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,13) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 5794,16) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/52 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
184 kez görüntülendi