4477 ada, 8 nolu parselin mevcutta bulunan Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesine basan kısmında kentsel tasarım projesinde değişiklik yapılması

Çöplü Mahallesi, 4477 ada, 8 nolu parsel için;

4477 ada, 8 nolu parselin mevcutta bulunan Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesine basan kısmının Emsal: 0.50, Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı ve parselin kalan kısmının kentsel tasarım projesinde değişiklik yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,26) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,31) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/40 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
239 kez görüntülendi