Bahçelievler Mahallesi, 2211 adanın güneyinde plan değişikliği (kreş)

Bahçelievler Mahallesi, 2211 adanın güneyinde yer alan yaklaşık 3000 m² lik alanın onaylı imar planında Pazar Alanı olarak planlı olduğu, Çorum Belediyesi’nin talebi doğrultusunda; bölgede ihtiyaç olduğu görülen Kreş Alanı oluşturulması amacıyla plan değişikliği yapılması amaçlandığı, ayrıca yapılan araştırma ve incelemelerde söz konusu bölgede bu alanda bir Pazar alanı kullanımına ihtiyaç olmadığı tespit edilmiş ve kreş alanı için en uygun bölgenin burası olacağı öngörülmüştür.

 

Bahçelievler Mahallesi, 2211 adanın güneyinde bulunan yaklaşık 1.000 m² lik alanın Emsal: 1.00, Yençok: 9.50 metre yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (kreş) olarak plan müellifi tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19226360) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19553097) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 17.05.2021 tarih ve 81 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  24.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

24 Mayıs 2021
378 kez görüntülendi