Bahçelievler Mahallesi, 172 ada, 74 parsel ve civarı ilave imar planı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı)

Bahçelievler Mahallesi tescil harici hazine mülkiyetindeki 75 numaralı alanın, Belediye hizmet alanı olarak planlanan 1 hektarlık kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı)” geri kalan 74 parselinde dâhil olduğu 12,5 hektarlık kısmının ise “Belediye Hizmet Alanı (Taş Ocakları)” olarak 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin bulunduğu, yapı yaklaşma mesafeleri alanın kuzey ve batı cephelerinden ve iki farklı kullanım kararı getirilen belediye hizmet alanları arasında parsel sınırından itibaren 5 metre, güney ve doğu cephelerinden ise 10 metre olarak belirlendiği; 

-Yapılaşmaya ilişkin hükümlerde ve plan notlarında yer almayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili uygulama yönetmelik hükümleri ile Çevre Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

-Belediye, taş ocakları ve Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanını tevhit, ifraz yaparak kullanabileceği gibi tevhit etmeksizin de kullanabilir.

-Alanda ihtiyaç duyulacak yapılar için, yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartıyla, E= 0.50, Yençok= 2 kat yapılaşma koşullarında yapı yapmaya belediye yetkilidir.

-Alanda yapılacak yol altyapı vb. tesisler yapı yaklaşma mesafelerine tabi değildir.

Olarak belirlendiği, kurum görüşlerinin dosyasında yer aldığı anlaşılmıştır. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Bahçelievler Mahallesi, 172 ada, 74 parsel ve civarından (tescil harici 75 parselin bir kısmı) yaklaşık 13,5 hektarlık alanın Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı) olarak belirlenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notlarının belirlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli nazım (NİP: 19615498) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 19390287) ilavesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 08.06.2021 tarih ve 97 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

14 Haziran 2021
266 kez görüntülendi