Gülabibey Mahallesi 630 ada 1 nolu parsel plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi 630 ada 1 nolu parsel plan değişikliği teklifi ile Ticaret-Konut Alanı olarak düzenlenmiştir. Yapılaşma koşulları ise E= 3.50, Yençok= 8 Kat, TAKS: 0.40’ı geçemez olarak belirlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri güney, batı ve doğu cepheleri yürürlükteki planda olduğu gibi korunmuştur. Kuzey cephesinden ise 7 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir.

Plan Notları

-Parselde en fazla 4 kat konut alanı olarak yapılabilir.

-Arka (doğu cephesi- Altınevler 1. sokak) cepheden belirlenen yapı yaklaşma mesafesi içerisinde arkadan cephe aldığı yol seviyesine kadar dolgu yapılabilir ve bu alanda yola 3 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile otopark alanı olarak düzenlenebilir.” plan notlarının belirlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım (NİP: 19744552) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19525943) değişiklik teklifi, Meclis üyelerinden; Nazik Bulut, Mehmet Rüştü Çağlar, Uğur Soyocak, Ahmet Özdel, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ın ret oyuna karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 08.09.2021 tarih ve 144 sayılı  BMK ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  03.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

03 Ocak 2022
143 kez görüntülendi