Bahçelievler Mahallesi, 2186 ada, 9 nolu parselde plan notu ilavesi

Bahçelievler Mahallesi, 2186 ada, 9 nolu parselin yapılaşma koşullarının, kullanım kararının korunduğu,  plan hükümlerine “Söz konusu alanda zemin katlar ticaret, üst katlar konut alanı olarak kullanılabilir” şeklinde plan notu eklendiği, değişikliğin tek parsel için hazırlandığı, parselin bulunduğu alanda kot farkı bulunduğu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde karma kullanımlar için özgün lejant tanımlı olduğu, bu lejantın kullanılmadığı şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19717815) değişikliğine y3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.03.2022 tarih ve 42 sayılı  Karar ile  OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  24.05.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

24 Mayıs 2022
137 kez görüntülendi