Ev ve Süs Hayvanı Satan İşyeri Sahiplerine Eğitim.

Dün Veteriner İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Bozkurt`un da hazır bulunduğu seminer Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü`den Selim Özçilingir, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mahmut Temel ile Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Recep Longa tarafından verildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından görevli kişilerce verilen bu eğitim programına Çorum Merkezde ev ve süs hayvanı satan işyeri sahiplerinin katıldığını söyledi. Seminerde ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa CITES Sözleşmesi ile ilgili katılımcılara bilgiler verildiğini ifade eden Alper Zahir, ” Seminere katılanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakım beslenmesi ile ilgili konular hakkında aydınlatıldılar”; dedi.

Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesinde, Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, sertifika almakla yükümlü olduklarını vurgulayan Zahir, ” Bunlar eğitim sertifikasını aldıktan sonra, 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ruhsat alarak işyerini açarlar. Ev ve süs hayvanları satış yerleri açılması durumunda; İl Tarım müdürlükleri tarafından, ruhsatın bir örneği il müdürlüğüne ve bölge veteriner hekimler odasına gönderilir.

Ev ve süs hayvanı satışı yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri, bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara veteriner hekimlere mikroçip taktırarak kayıt altına alırlar. Ev ve süs hayvanı satışı yapan kişiler, hayvanları satın alan kişileri, hayvan bakımı konusunda bilgilendirirler” diye konuştu.

12 Mayıs 2010
270 kez görüntülendi