Altınbaş Köyü, 120 ada 15 nolu parsel İlave Uygulama İmar Planı

Çorum İli, Merkez İlçesi, Altınbaş Köyü, 120 ada 15 nolu parsele yönelik olarak  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 04.03.2021 tarih 706864 sayılı ve 13.07.2021 tarih 2033631 sayılı yazılarında söz konusu alanda tarımsal amaçlı depo yapılmak üzere 23.02.2021 tarih ve 559176 sayılı Vali’lik Makamının Olur’u ile onaylanan vaziyet planına (1926 m2 lik Tarım ürünleri ve Yumurta Deposu ) uygun olarak imar planı yapılmasında sakınca olmadığı ifade edilmiş olup ayrıca 5403 Sayılı Kanun kapsamında verilen izinlerin amacı dışında kullanılamayacağı, taşınmazın ifraz edilemeyeceği, arsaya dönüştürülemeyeceği ve farklı bir amaçla kullanılmak istenilmesi durumunda Kanun kapsamında yeniden izinlendirilmesi gerektiği ifade edilmiş olup teklif imar planının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne uygun olmadığı Valilik Makamının Oluru ile onaylanan vaziyet planında (1926 m2 lik Tarım ürünleri ve Yumurta Deposu) olarak görülmekteyken teklif planda Emsal:1 H:9.50 olarak planlanmıştır. Bu şekilde yaklaşık 14.360 metrekare yapılaşma koşulunu elde etmiş olacaktır. Söz konusu talebin kanatlı hayvancılık işletmeleri hakkında alınmış olan 07.05.2015 tarih 73 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen hükümlere uygun olmadığı görülmektedir. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi komisyonunca karar uygun bulunmamıştır.) Şeklindeki yazılı şerhi ile; Emsal:1.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarına sahip Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Çiftliği) olarak planlandığı, yapı yaklaşma mesafelerinin yoldan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre olarak belirlendiği ve plan notlarına “Altınbaş Köyü 120 ada 14 nolu parsel ve 120 ada 15 nolu parsel tevhid edilebilir. Tevhid edilmesi durumunda 14 ve 15 nolu parsellerin birleşim sınırında bulunan 5’er metrelik yapı yaklaşma mesafesi yok sayılır.” Şeklinde plan notu eklendiği hazırlanan

1/5000 ölçekli Nazım (19038107) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP: 19113970) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.10.2021 tarih ve 157 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

20 Ekim 2021
228 kez görüntülendi